Baza wiedzy

System HACCP

Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli - oznacza system organizacji działań w firmach mających do czynienia z żywnością, służący zapewnieniu jej bezpieczeństwa zdrowotnego. System HACCP tworzy się indywidualnie dla każdego zakładu, uwzględniając specyfikę prowadzonej tam działalności.