HACCP system

27 kwietnia 2022

System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli to system stosowany w przypadku działalności zajmującej się obróbką żywności. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów oraz ograniczenie zagrożeń.

Jak działa system HACCP?


System ten jest wymogiem we wszystkich obszarach, które zajmują się żywnością. Jego istotą jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Identyfikuje i oszacowuje skalę zagrożeń, biorąc pod uwagę wszystkie etapy produkcji i dystrybucji.

Podstawą funkcjonowania systemu HACCP jest analiza przyczyn występowania zagrożeń w miejscu ich powstawania,, której wynikiem są Krytyczne Punkty Kontroli. Wyróżniamy trzy rodzaje zagrożeń:

 • mikrobiologiczne(wirusy, bakterie i pasożyty),
 • chemiczne(np. detergenty),
 • fizyczne(np. szkło i piasek).
 • System HACCP identyfikuje zagrożenia, Krytyczne Punkty Kontroli oraz limity krytyczne. Określa działania korygujące oraz ustala system monitorowania, procedury zapisów i procedury weryfikacji systemu.

  Jak wdrożyć system HACCP?


  Przed wdrożeniem systemu należy zadbać o odpowiednie praktyki higieniczne i produkcyjne w miejscu pracy. Następnie należy podjąć się 12 kroków, które umożliwią funkcjonowanie HACCP:

 • Utworzenie zespołu ds. HACCP, czyli zaangażowanie osób, które posiadają wiedzę z zakresu m.in. jakości i higieny produkcji oraz mikrobiologii.
 • Opisanie produktów zakładu.
 • Określenie, w jaki sposób dane produkty będą wykorzystywane, z uwzględnieniem sposobu obróbki, przechowywania, składników, cech organoleptycznyc h(smak, zapach, wygląd) i grupy konsumenckiej.
 • Opracowanie schematu procesu produkcyjnego.
 • Weryfikacja schematu na linii produkcyjnej.
 • Sporządzenie listy zagrożeń i środków kontroli.
 • Określenie Krytycznych Punktów Kontroli(CCP). Do każdego z punktów należy przypisać mierzalne parametry, takie jak np. czas, temperatura i wilgoć, które charakteryzować będą przebieg procesu. Jeżeli nie uda się przypisać mierzalnych parametrów, można zastosować ocenę sensoryczną(sprawdzenie smaku, barwy i zapachu).
 • Wyznaczenie limitów krytycznych dla każdego z CCP i wartości docelowych.
 • Stworzenie systemu monitorowania każdego CCP.
 • Ustalenie działań mających skorygować parametry odbiegające od normy.
 • Określenie sposobu weryfikacji systemu.
 • hgtProwadzenie czytelnej dokumentacji i zapisów.

  System HACCP w trosce o klientów


  Odpowiednio wdrożony i dopasowany do potrzeb system HACCP to gwarant tego, że poczynione zostały wszystkie niezbędne kroki w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa żywności i konsumentów. W firmie Insector zajmujemy się wdrażaniem systemów HACCP, dopasowując je do każdej branży zajmującej się żywnością. Zachęcamy do sprawdzenia oferty na naszej stronie internetowej.

 • Dodaj komentarz

  Your email address will not be published.